Do you wish to register an account?
Pārlūkot izejas kodu

Update CI stuff

tags/v4.1.0
Timothy Warren pirms 9 mēnešiem
vecāks
revīzija
361ebcbbe4
2 mainītis faili ar 20 papildinājumiem un 5 dzēšanām
  1. +0
    -1
      .travis.yml
  2. +20
    -4
      Jenkinsfile

+ 0
- 1
.travis.yml Parādīt failu

@@ -7,7 +7,6 @@ php:
- 7.1
- 7.2
- 7.3
- hhvm
- nightly

script:


+ 20
- 4
Jenkinsfile Parādīt failu

@@ -4,8 +4,8 @@ pipeline {
stage('PHP 7.1') {
agent {
docker {
image 'php:7.1-alpine'
args '-u root --privileged'
image 'php:7.1-alpine'
args '-u root --privileged'
}
}
steps {
@@ -20,8 +20,8 @@ pipeline {
stage('PHP 7.2') {
agent {
docker {
image 'php:7.2-alpine'
args '-u root --privileged'
image 'php:7.2-alpine'
args '-u root --privileged'
}
}
steps {
@@ -33,5 +33,21 @@ pipeline {
sh 'phpdbg -qrr -- ./vendor/bin/phpunit --coverage-text --colors=never'
}
}
stage('PHP 7.3') {
agent {
docker {
image 'php:7.3-alpine'
args '-u root --privileged'
}
}
steps {
sh 'chmod +x ./build/docker_install.sh'
sh 'sh build/docker_install.sh'
sh 'apk add --no-cache php7-phpdbg'
sh 'curl -sS https://getcomposer.org/installer | php'
sh 'php composer.phar install --ignore-platform-reqs'
sh 'phpdbg -qrr -- ./vendor/bin/phpunit --coverage-text --colors=never'
}
}
}
}

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt