Do you wish to register an account?
Преглед на файлове

Update travis config

master
Timothy Warren преди 7 месеца
родител
ревизия
b67c54eb27
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 1 реда
  1. +7
    -1
      .travis.yml

+ 7
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -2,10 +2,16 @@ language: php

sudo: false

services:
- mysql
- postgresql

php:
- 7.0
- 7.1
- hhvm
- 7.2
- 7.3
- 7.4

install:
- composer install --dev --no-progress


Зареждане…
Отказ
Запис