Do you wish to register an account?
An attempt to make a less strongly-typed database abstraction layer for Rust.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Timothy Warren 6ca96315cc Yet another ugly progress commit 11 miesięcy temu
.cargo Simplify some logic with a helper function 1 rok temu
src Yet another ugly progress commit 11 miesięcy temu
tests Misc bugfixes, doc updates 1 rok temu
.gitignore Ugly progress commit 1 rok temu
Cargo.toml Yet another ugly progress commit 11 miesięcy temu
README.md Add README 1 rok temu

README.md

StringQB

This is an attempt to build a “stringly-typed” SQL query builder and database abstraction layer.

This is not usable yet