Do you wish to register an account?
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Timothy Warren e6c3b5f9ea Update some forms 1 rok temu
__tests__ Update and thin dependencies 1 rok temu
assets/icons Icons?! 1 rok temu
public Update dependencies 1 rok temu
scripts Use a custom pub-sub system to handle receiving web socket responses 1 rok temu
src Update some forms 1 rok temu
.babelrc Update dependencies 1 rok temu
.editorconfig Add sqlite as a binary dependency 1 rok temu
.eslintrc Update dependencies 1 rok temu
.gitignore Icons?! 1 rok temu
.npmrc Add npmrc 2 lat temu
Makefile Ugly progress commit 1 rok temu
README.md Update READMEs 2 lat temu
package.json Update dependencies 1 rok temu
rollup.config.js Update dependencies 1 rok temu
rollup.dev.js Update dependencies 1 rok temu
rollup.prod.js Ugly progress commit 1 rok temu
yarn.lock Update dependencies 1 rok temu

README.md

Film Exif

A work in progress…to maybe edit photo exif information for scanned film images.