Do you wish to register an account?
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Timothy Warren e6c3b5f9ea Update some forms před 1 rokem
__tests__ Update and thin dependencies před 1 rokem
assets/icons Icons?! před 1 rokem
public Update dependencies před 1 rokem
scripts Use a custom pub-sub system to handle receiving web socket responses před 1 rokem
src Update some forms před 1 rokem
.babelrc Update dependencies před 1 rokem
.editorconfig Add sqlite as a binary dependency před 1 rokem
.eslintrc Update dependencies před 1 rokem
.gitignore Icons?! před 1 rokem
.npmrc Add npmrc před 2 roky
Makefile Ugly progress commit před 1 rokem
README.md Update READMEs před 2 roky
package.json Update dependencies před 1 rokem
rollup.config.js Update dependencies před 1 rokem
rollup.dev.js Update dependencies před 1 rokem
rollup.prod.js Ugly progress commit před 1 rokem
yarn.lock Update dependencies před 1 rokem

README.md

Film Exif

A work in progress…to maybe edit photo exif information for scanned film images.