Do you wish to register an account?
Przeglądaj źródła

Update cache dependency

tags/v4.1.0
Timothy Warren 1 rok temu
rodzic
commit
e3d6ac20ea
2 zmienionych plików z 4 dodań i 4 usunięć
  1. +1
    -1
      composer.json
  2. +3
    -3
      index.php

+ 1
- 1
composer.json Wyświetl plik

@@ -22,7 +22,7 @@
"aura/html": "^2.0",
"aura/router": "^3.0",
"aura/session": "^2.0",
"aviat/banker": "^1.0.0",
"aviat/banker": "^2.0.0",
"aviat/ion": "^2.4.1",
"ext-iconv": "*",
"ext-json": "*",


+ 3
- 3
index.php Wyświetl plik

@@ -47,12 +47,12 @@ $CONF_DIR = _dir($APP_DIR, 'config');
// -----------------------------------------------------------------------------
// Dependency Injection setup
// -----------------------------------------------------------------------------
$baseConfig = require $APPCONF_DIR . '/base_config.php';
$di = require $APP_DIR . '/bootstrap.php';
$baseConfig = require "{$APPCONF_DIR}/base_config.php";
$di = require "{$APP_DIR}/bootstrap.php";

$config = loadToml($CONF_DIR);

$overrideFile = $CONF_DIR . '/admin-override.toml';
$overrideFile = "{$CONF_DIR}/admin-override.toml";
$overrideConfig = file_exists($overrideFile)
? loadTomlFile($overrideFile)
: [];


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz