Преглед на файлове

Remove lines and shading from add forms

tags/v4.0.0^2
Timothy Warren преди 1 година
родител
ревизия
79b8c09a9b
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. 1
  1
    app/views/anime/add.php
 2. 1
  1
    app/views/collection/add.php
 3. 1
  1
    app/views/manga/add.php

+ 1
- 1
app/views/anime/add.php Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
13 13
 			</section>
14 14
 		</section>
15 15
 		<br />
16
-		<table class="form">
16
+		<table class="invisible form">
17 17
 			<tbody>
18 18
 				<tr>
19 19
 					<td><label for="status">Watching Status</label></td>

+ 1
- 1
app/views/collection/add.php Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
13 13
 			</section>
14 14
 		</section>
15 15
 		<br />
16
-		<table class="form">
16
+		<table class="invisible form">
17 17
 			<tbody>
18 18
 				<tr>
19 19
 					<td><label for="media_id">Media</label></td>

+ 1
- 1
app/views/manga/add.php Целия файл

@@ -13,7 +13,7 @@
13 13
 			</section>
14 14
 		</section>
15 15
 		<br />
16
-		<table class="form">
16
+		<table class="invisible form">
17 17
 			<tbody>
18 18
 				<tr>
19 19
 					<td><label for="status">Reading Status</label></td>

Loading…
Отказ
Запис