Do you wish to register an account?
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Timothy Warren 51a118edf6 Convert to a more modern class-based setup 4 yıl önce
config Convert to a more modern class-based setup 4 yıl önce
README.md Put file paths in a central config file 8 yıl önce
css.php Convert to a more modern class-based setup 4 yıl önce
js.php Convert to a more modern class-based setup 4 yıl önce
min.php Convert to a more modern class-based setup 4 yıl önce

README.md

Easy Min

A simple set of minifying scripts for CSS and Javascript

Basic Use:

  1. Figure out your file paths, and set them in config/config.php.
  2. Add your css and javascript files to groups, in config/css_groups.php and config/js_groups.php respectively
  3. Point your CSS links in your HTML to css.php/g/[group_name], and likewise your javascript to js.php/g/[group_name]
  4. Add a folder named “cache” to your js path
  5. Enjoy a faster loading website